Genvägar till framgång

Det finns genvägar till framgång. På samma sätt som du kan använda en nyckel för att öppna ett lås, ett telefonnummer för att komma till rätt person eller ett recept för att laga en bra maträtt fungerar det när det gäller affärer.

Vissa genvägar är synliga och logiska, vissa är osynliga och psykologiska. På leverage har vi ägnat de sista 11 åren till att bedriva framgångsforskning och identifierat 12 framgångsnycklar som alla var för sig skapar resultat, tillsammans en revolution.

Allt startar i hjärnan

Alla affärer startar med människor som har idéer, sätter dessa i system och kommunicerar iden till en vidare värld. Detta kallar vi BUSINESS, BEHAVIOUR & BRAND.

Alla affärer startar som en kreativ process i höger hjärnhalva, där intuition, holistiskt tänkande, insikt och kreativitet härbärgerar. Sedan behöver dessa idéer sättas i processer, system och en logik i vänster hjärnhalva. Dock är det först när logik och känsla paras med vårt beteende som vi får resultat. Detta är framför allt en psykologisk process och påverkas av vilka vanor som driver oss i vardagen. Allt beteende är inlärt och vare sig vi har bra eller dåliga vanor styr det vårt agerande och därmed vårt resultat. Vi har verktyg för att hjälpa er sätta beteenden som leder till resultat.

 En modell – 1000 möjligheter

Vi har under de senaste 11 åren testat leveragemodellen empiriskt i 100-talet företag, i allt från små miljonbolag till stora miljardbolag. Skälet till att det fungerar är att det utgår från vår minsta gemensamma nämnare – vi är människor.

  • Vi startar alltid vår process med en så kallad GAP-analys, en diagnostik kring hur företaget arbetar baserat på de 12 framgångsnycklarna.

  • Sedan ser vi på planen – strategin – för att nå era mål. Oftast är denna bra men otydlig, vi hjälper er spetsa och konkretisera planen.

  • Vi trimmar sedan företaget med olika delar av modellen, baserat på hur det ser ut i det konkreta fallet.

Boka en GAP-analys

 BUSINESS

Plan, Pareto, Product & Progress

Läs mer

BEHAVIOUR

People, Psychology, Physiology & Performance

Läs mer

BRAND

Potential, Proposition, PR & Persuasion

Läs mer

Vad några av våra kunder säger om oss

”När jag satt som Nordic Marketing & Innovation Manager på Göteborgs Kex anlitade jag Leverage som coach då jag behövde stöd i arbetet med att förankra och exekvera en ny innovationsprocess och strategi. Vårt senaste, men troligen inte sista, samarbete ägde rum på Swedish Match när vi i Ledningsgruppen för Scandinavia Division behövde en facilitator och rådgivare i vårt arbete med att förtydliga vår strategi. Leverage är bra på att göra den bakomliggande analysen och får och förmedlar insikt i och om affären på ett mycket bra sätt. Deras förmåga att förenkla och förtydliga samt ställa rätt frågor gör att lösningen ofta känns självklar och att resultatet av arbetet blir mycket bra, inte minst då medarbetarna på Leverage även är medvetna om och tillgodser behovet av att förankring och kommunikation av resultatet görs på rätt sätt internt. I tillägg är Niklas som person mycket positiv och inspirerande så att arbeta tillsammans med honom är motiverande och givande.”

Camilla Everberg, Marknadsdirektör / Vice President Marketing, Swedish Match, Scandinavia Division

”Jag använder Niklas på Leverage som personlig coach i mitt arbete som regionchef i Norden, bolaget omsätter ca 100 M€ och har 90-talet anställda. Niklas har en djup förståelse i försäljningsverksamhet, varumärkesproblematik och organisationsfrågor. Jag värderar speciellt de kunskaper han har inom personlig utveckling där hans erfarenhet inom beteendevetenskap tydligt kommer fram. Detta ger mig råg i ryggen att ta tuffa beslut som plötsligt känns rätt och helt självklara. Jag använder Niklas som bollplank där jag får återkoppling på mina idéer hur jag vill förbättra och förändra min verksamhet. Niklas har dessutom en positiv läggning vilket gör våra möten både roliga och givande- jag ser alltid fram emot de återkommande möten vi har tillsammans”

Sten Wallin, Sälj & Marknadschef, ESAB Norden

”Till följd av att vi såg att vår organisation behövde hantera några tydliga förbättringsområden, som hade påverkat arbetet inom Ledningsgruppen, vände vi oss till Leverage. Leverage kunde snabbt identifiera de bakomliggande orsakerna till våra utvecklingsmöjligheter. På ett mycket spännande och konkret sätt fick vi själva insikter och verktyg att starta arbetet med att effektivisera arbetet i Ledningsgruppen. Bl.a. insåg vi behovet av att tydliggöra våra långsiktiga mål. Vi insåg behovet av att medlemmarna i Ledningsgruppen ser helhet i stället för egna ansvarsområden. Enkla tips blandades med större insikter om hur vi arbetar tillsammans på ett mer effektivt sätt. Niklas delar med sig av sina erfarenheter på ett tydligt och samtidigt humoristiskt sätt. Vi har påbörjat en mer tydlig resa mot framtiden, som ser mycket utmanande och spännande ut. Jag kan varmt rekommendera andra som sitter i liknande situationer att få stor hjälp på vägen tillsammans med Leverage.”

Per Wester, VD, Mundipharma

”Consultants love to make things harder than they are so they can charge more to help you solve problems you don’t have. Niklas makes things easier and shows you how it is done so you can manage it yourself. He does’nt consult. He creates real change in people. He is also a great guy with a huge smile and a big heart. If you have a chance to work with him you should. He is great with people one on one but has amazing group skills aswell.”

Navid Modiri, Enterprenör, föreläsare, coach, sommarpratare i P1 samt tv- & radioprogramledare. Årets kommunikatör 2011.

LeverageStrategy

De flesta företag i världen idag är strukturerade för att arbeta mot mål. Neurovetenskapen visar dock att det finns mer effektiva sätt att skapa resultat. 

Läs mer

LeverageCoaching

Att vara ledare kräver en mängd kompetenser inom affärer, beteende och varumärke. Vi har en unik kompetens i hur du som ledare kan utnyttja och frigöra potentialen hos dig själv och de du leder.

Läs mer

LeverageAcademy

Våra liv drivs oftast framåt av vanor. Goda vanor, goda resultat, dåliga vanor… Genom våra kurser inspirerar, undervisar och tränar vi dig och ditt team att skapa bra vanor som låter dig utföra mer med mindre insats.Our lives are mostly driven by habits. 

Läs mer

LeverageTalks

Fastnat? Ibland behöver vi inspireras, få nya perspektiv, finna nya idéer eller bara få en mental paus.

Vi tror på kraften i nya perspektiv för att skapa förändring till det bättre.

Läs mer