I den högra delen av hjärnan (som förenklat kan kallas kreativ, intuitiv) skapas idéer. Det är här vi får insikter, hanterar färg, form, musik och ser helhet och perspektiv. Genom att arbeta med de inneboende delarna i vår kreativa del frigör vi kraft för att skapa affärsidéer, se helheter och vända på problem som vi sedan strukturellt kan arbeta med. Det är också här vi arbetar med paketeringen av ert erbjudande, er externa kommunikation och den påverkan som är grunden i all försäljning.

POTENTIAL

För att börja bygga en framgångsrik affär handlar det om att se potentialer, paketera ett erbjudande och sälja det. I denna del ser vi till vilken/vilka potentialer som finns och hur vi realiserar dessa på bästa sätt. Vi går igenom marknaden (existerande och icke existerande) och nöjer oss inte med att bara se på det som finns utan även det som inte finns.

Vi ser till konkurrenter, ser om dessa verkligen är konkurrenter eller förstärkare av vår affär. Vi studerar konsumenter och kunder och försöker på djupet förstå vilka dom är och deras behov.

PROPOSITION

Du kan ha världens bästa idé men om ingen förstår den, om den inte kommuniceras, finns den inte. Vi ser till ”the irresistable offer” och vilket värde vi adderar som gör att någon vill betala för denna fantastiska idé. Ibland har idén falnat och behöver putsas upp, ibland finns den inte och måste skapas, ibland är den bara dåligt kommunicerad. Oavsett skäl hittar vi det som gör er unika och varför någon skall bry sig.

PR

Al Ries, den gamla managementgurun sa ”PR is the needle that penetrates the brain”. PR – eller public relations är vårt samlingsnamn på allt som är publik kommunikation och utgår från hur vi kommunicerar effektivt på kundens språk. Ju mer vi förstå vad de drivs av desto lättare att kommunicera. Vi ser till hur relevant kommunikationen är idag, om den är originell (unik för er) och om den slår igenom i mediabruset (Impact). Vi kan se på förslag hur kommunikationen skall utformas och vara ett strategiskt stöd i framtagande av, och projektledning för er kommunikation.

PERSUASION

Tyvärr håller allt för många på med att sälja när det viktigaste är att få kunden att köpa, en helt annan process. Att sälja som utgår från mig som säljare tar inte hänsyn till vilken värld kunden befinner sig i. Att påverka handlar mycket mer om att förstå kundens drivkrafter, problem, oro, möjligheter och intressen. Genom en beprövad modell kan vi träna er i ett nytt och stimulerande sätt att tänka och agera som skapar mer affärer – men mindre insats i arbetet.

 BUSINESS

Plan, Pareto, Product & Progress

Läs mer

BEHAVIOUR

People, Psychology, Physiology & Performance

Läs mer

BRAND

Potential, Proposition, PR & Persuasion

Läs mer

LeverageStrategy

De flesta företag i världen idag är strukturerade för att arbeta mot mål. Neurovetenskapen visar dock att det finns mer effektiva sätt att skapa resultat. 

Läs mer

LeverageCoaching

Att vara ledare kräver en mängd kompetenser inom affärer, beteende och varumärke. Vi har en unik kompetens i hur du som ledare kan utnyttja och frigöra potentialen hos dig själv och de du leder.

Läs mer

LeverageAcademy

Våra liv drivs oftast framåt av vanor. Goda vanor, goda resultat, dåliga vanor … Genom våra kurser inspirerar, undervisar och tränar vi dig och ditt team att skapa bra vanor som låter dig utföra mer med mindre insats.Our lives are mostly driven by habits. 

Läs mer

LeverageTalks

Fastnat? Ibland behöver vi inspireras, få nya perspektiv, finna nya idéer eller bara få en mental paus.

Vi tror på kraften i nya perspektiv för att skapa förändring till det bättre.

Läs mer