Den logiska, strukturella delen av ett företags affärer startar i vänster hjärnhalva. Med vision, process, struktur och logik kan vi människor drömma om mål, visualisera dem och skapa vägar (strategier) för att nå dem. Denna logiska process, kännetecknas av att det är vissa steg som skall tydliggöras för att organisationen skall förstå, agera och engagera sig, vilket i sig kräver en känslomässig process. Ju tydligare mål och strategi, desto större engagemang, ju större engagemang desto bättre resultat. I denna del av leveragemodellen hjälper vi er strukturera planen, hålla fokus, bygga portföljen och skapa tillväxt.

I Businessdelen av leveragemodellen ser vi till fyra områden som driver affären: Plan, Pareto, Product & Progress.

PLANEN

Den första och viktigaste är PLANEN. Här ser vi till de viktigaste frågeställningarna för ett bolag:

  • Varför finns vi – MISSION (av latinets mitere som betyder skicka ut)

  • Vart skall vi – VISION (en bild av framtiden så vi vill att den skall se ut)

  • Hur är vi unika – POSITION (den differentierande idé vi tjänar pengar på, vårt löfte)

  • Vilka vägar vi tar – STRATEGIER (de olika vägar vi väljer för att nå våra mål och vår vision)

  • Vad vi gör nu – ACTION (vad händer den närmaste månaden, kvartalet och året)

Vi bygger denna plan i ett strategiskt tempel, en one pager som samlar allt tänk i bolaget på en sida. Genom att göra denna övning tydliggörs hela strategin på ett enkelt sätt och är enkel att arbeta med.

PARETO

Den andra nyckeln handlar om Pareto, eller 80/20 regeln som den också kallas. Namngiven efter den italienske sociologen och nationalekonomen som kunde konstatera att en liten del står för en större effekt. Genom att konstatera att norra delen av Italien (20% av ytan) stod för en större delen av resultatet (80% av BNP) kunde Pareto hitta liknande mönster på andra platser och inom andra områden. Inom ett företag används detta för att se vilka produkter, affärer, områden, aktiviteter eller personer som står för större effekt vs deras insats.

Genom att agera med PARETO som grund ökar effekten på era insatser och tiden kan användas smartare, mer effekt med mindre insats. Vi går dessutom djupare och ser hur fokus i företaget används för att öka effekten av insatsen.

PRODUCT

Precis som det låter är det produkterna, tjänsterna, portföljen av det ni erbjuder som skall optimeras, idag är det sällan fallet. Vi ser till pris, förpackning, plats, innovation och allt som har med produkt och sortiment att göra. Alltför ofta är detta inte optimerat med ineffektivitet som effekt.

PROGRESS

Stagnation är motsatsen till utveckling och framgång, allt utvecklas hela tiden, frågan är om ni gör det? Vi ser till optimeringsnycklar, kanalutveckling, tillväxt och kategoriutveckling. Genom smarta nycklar vrider vi på perspektiven och hittar utvecklingsmöjligheter för affären.

 BUSINESS

Plan, Pareto, Product & Progress

Läs mer

BEHAVIOUR

People, Psychology, Physiology & Performance

Läs mer

BRAND

Potential, Proposition, PR & Persuasion

Läs mer

LeverageStrategy

De flesta företag i världen idag är strukturerade för att arbeta mot mål. Neurovetenskapen visar dock att det finns mer effektiva sätt att skapa resultat. 

Läs mer

LeverageCoaching

Att vara ledare kräver en mängd kompetenser inom affärer, beteende och varumärke. Vi har en unik kompetens i hur du som ledare kan utnyttja och frigöra potentialen hos dig själv och de du leder.

Läs mer

LeverageAcademy

Våra liv drivs oftast framåt av vanor. Goda vanor, goda resultat, dåliga vanor … Genom våra kurser inspirerar, undervisar och tränar vi dig och ditt team att skapa bra vanor som låter dig utföra mer med mindre insats.Our lives are mostly driven by habits. 

Läs mer

LeverageTalks

Fastnat? Ibland behöver vi inspireras, få nya perspektiv, finna nya idéer eller bara få en mental paus.

Vi tror på kraften i nya perspektiv för att skapa förändring till det bättre.

Läs mer