STRATEGI

En strategi är vägen för att nå målet. En otydlig strategi, ger sämre resultat – det är inte konstigare än så. Vi hjälper er att tydliggöra strategin och identifiera hinder för att öka effekten av den strategi som är satt. Egentligen är det ganska enkelt, men ändå så svårt.

  • Det startar med att veta var ni är idag, ert nuläge, det hjälper vi er med genom att gå igenom vår GAP-analys baserat på leveragemodellens 12 framgångsnycklar.

  • Därefter arbetar vi med er vision och hjälper er att tydliggöra de mål och delmål som krävs och vägarna för att ta er till dem och sätter det i vår modell, ”Strategitemplet”. För om ni inte vet vart ni ska spelar det ingen roll vilka vägar ni tar.

  • Utifrån detta hjälper vi er att ta genvägar för att nå målen snabbt och effektivt. Detta gör vi med hjälp av de 12 nycklar för framgång i leveragemodellen som vi arbetat med i 10 år och i +100 företag. De 12 nycklaran är baserade på framgångsforskning kring vad som skapar effektivitet i affärer, beteende och kommunikation (modellens Business, Behaviour and Brand). 

Kontakta oss
Läs mer om Leveragemodellen
  • Business: Hur ni målsätter och utvecklar affären.

  • Brand: Hur ni paketerar det ni säljer och påverkar köpprocessen.

  • Behaviour: Hur ni leder och motiverar organisationens och individernas beteende.

Boka GAP-ANALYS idag

BOKA