Fastnat? Ibland behöver vi inspireras, få nya perspektiv, finna nya idéer eller bara få en mental paus. Vi tror på kraften i nya perspektiv för att skapa förändring till det bättre

Kontakta oss

Leverage erbjuder inspirerande föreläsningar inom kommunikation med Niklas Forser. Föreläsningarna bjuder alltid på inspiration, motivation, kunskaper, nya insikter och konkreta verktyg för att låta er utvecklas med hjälp av kommunikation. Föreläsningarna belyser t.ex.: ledarskap, försäljning samt kommunikation för minskad stress och ökad effektivitet.

Våra föreläsningar

Genväg till framgång

– vad är hemligheten bakom världens mest framgångsrika företag?

Vad är egentligen hemligheten bakom världens mest framgångsrika människor och företag? Varför lyckas vissa och andra inte? Folk i alla tider har varit intresserade av genvägar till framgång, i näringslivet likaså. Den omtalade managementboken ”Good to great” av William Collins från 2001 påvisade vikten av disciplin i tänkande, handling och människor och kunde ge ”recept” för framgång. Med den senaste neurovetenskapen vet vi än mer. Vad är det egentligen som driver oss människor att skapa bra resultat tillsammans, vad är det som gör att vissa varumärken och produkter säljer bättre än andra och vad är det som gör att vissa organisationer och ledare skapar stordåd?

Denna inspirerande, motiverande, kunskapsintensiva, men ändå lättsamma föreläsning beskriver slutsatserna och det recept som sprungit ur över 30 års framgångsforskning och arbete på toppositioner i näringslivet.

Föreläsaren Niklas Forser från företaget Leverage avslöjar och ger verktyg för hur ni med hjälp av tydlig kommunikation skapar samspel mellan de avgörande ingredienserna för framgång: affär (business), beteende (behaviour) och paketering av budskapet (brand) – det som är skillnaden mellan de som lyckas och inte.

Ni får nycklarna till hur ni bör kommunicera som de bästa och hur ni med hjälp av kommunikationen skapar ett beteende i organisationen som driver åt samma tydliga mål.

BOKNINGSFÖRFRÅGAN

Hävstångseffekten

– hur du leder dig själv till ett rikare liv

Vilket beteende på individnivå och i en organisation ger mest effekt? ”Hävstångseffekten – 10 steg till ett rikare liv” är en bok i personligt ledarskap; hur du kommunicerar med dig själv är helt avgörande för hur du hanterar livet och hur det går för dig. Föreläsningen som baseras på bokens innehåll ger dig verktygen för att lyckas med detta. Den ger även ökad kunskap om vad som händer i kroppen och hjärnan vid stress och verktyg för hur du kan arbeta med stresshantering för att minska den negativa stressen och få dig och din organisation att gå bättre och må bättre. Hävstångseffekt – få mer effekt med mindre insats!

BOKNINGSFÖRFRÅGAN

Vi erbjuder även skräddarsydda föreläsningar inom våra expertisområden.

Boka idag

Bokningsförfrågan